Ημερίδα 9-4-2009: "Η Απόφαση του ΔΕΚ για τη Συνταξιοδότηση των Γυναικών Δημοσίων Υπαλλήλων: Μύθοι και Πραγματικότητες"

Ημερίδα 9-4-2009: "Η Απόφαση του ΔΕΚ για τη Συνταξιοδότηση των Γυναικών Δημοσίων Υπαλλήλων: Μύθοι και Πραγματικότητες"

 

Η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ»

διοργανώνει

την Πέμπτη 9 Απριλίου 2009 και ώρα 19.00

στην αίθουσα της Ένωσης Ανταποκριτών Ξένου Τύπου Αθηνών

 

(Ακαδημίας αρ.23)

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

με θέμα:

 «Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Ε.Κ. ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ

ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ:

ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ»

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΚΙΑΔΗΣ, Ομ. Καθηγητής Εργατικού Δικαίου Νομικής Σχολής Α.Π.Θ., Δικηγόρος

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ:

ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ, Καθηγητής Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλισης Νομικής Σχολής Α.Π.Θ.

ΑΘΗΝΑ ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ, Δικηγόρος, Εκδότης περιοδικού «Επιθεώρησις Δικαίου Κοινωνικής Ασφαλίσεως».

ΠΑΤΡΙΝΑ ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗ, Επ. Καθηγήτρια Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλειας Νομικής Σχολής, Δικηγόρος

ΣΟΦΙΑ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΟΥΚΟΥΛΗ, Δικηγόρος, Μέλος του Δικτύου Ανεξαρτήτων Εμπειρογνωμόνων της Ε.Ε. για την ισότητα των φύλων

ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ, Πρόεδρος ΑΔΕΔ