Ημερίδα στη μνήμη Αθανασίου Καρδαρά

Ημερίδα στη μνήμη Αθανασίου Καρδαρά

Αίθουσα εκδηλώσεων ΔΣΑ (Ακαδημίας 60)

Επιστημονική Ημερίδα αφιερωμένη στη μνήμη του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΡΔΑΡΑ

«Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΤΟ ΣΕΒΑΣΜΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ»

 

18.00        Προσφωνήσεις

Ιωάννης Κουκιάδης, Ομ. Καθηγητής Νομικής Σχολής Α.Π.Θ., Πρόεδρος ΕΔΕΚΑ

Δημήτριος Παξινός, Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών

18.15       Αναφορά στον Αθανάσιο Καρδαρά, Παναγιώτα Πετρόγλου, Δικηγόρος, Γενική Γραμματέας ΕΔΕΚΑ

Πρόεδρος:Αγγελος Στεργίου, Καθηγητής Νομικής Α.Π.Θ.

Εισηγητές:

18.30        Régis Brillat, Εκτελεστικός Γραμματέας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικών Δικαιωμάτων: «Η επιρροή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικών Δικαιωμάτων στο εσωτερικό δίκαιο των κρατών μελών του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη».

19.00        Πέτρος Στάγκος, καθηγητής Νομικής Σχολής Α.Π.θ. - Μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικών Δικαιωμάτων: «Οι συλλογικές προσφυγές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή  Κοινωνικών Δικαιωμάτων: ευκαιρίες και προκλήσεις».

19.30        Νικήτας Αλιπράντης, Ομ. Καθηγητής Νομικής Σχολής Δημ. Παν/μίου Θράκης: «Η ανάγκη κύρωσης των διατάξεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη».

20.00        Συζήτηση