Μεσολάβηση-Διαιτησία: Οι πρόσφατες τροποποιήσεις στο σύστημα επίλυσης συλλογικών διαφορών εργασίας σύμφωνα με τον νόμο 4303/2014

 ΗΜΕΡΙΔΑ Ε.Δ.Ε.Κ.Α

Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2014

Ωρα 18:00

                Αίθουσα Ευρώπη Νομικής Βιβλιοθήκης - Μαυρομιχάλη 23 Αθήνα

Μεσολάβηση-Διαιτησία:

Οι πρόσφατες τροποποιήσεις στο σύστημα επίλυσης συλλογικών διαφορών εργασίας σύμφωνα με το νόμο 4303/2014

Εισηγητές:        Γεώργιος Λεβέντης, Ομ. Καθηγητής Νομικής Αθηνών

                         Κώστας Παπαδημητρίου, Καθηγητής Νομικής Αθηνών

                    Άρις Καζάκος, Καθηγητής Νομικής Θεσσαλονίκης