Εργατικές διαφορές και νέες διατάξεις του ΚΠολΔ (ν.4335/2015)

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ:

«Εργατικές διαφορές και νέες διατάξεις του ΚΠολΔ (ν.4335/2015)»

Τετάρτη 2 Μαρτίου 2016 / ώρα 18:00

Αίθουσα «ΕΥΡΩΠΗ» της Νομικής Βιβλιοθήκης

(οδός Μαυρομιχάλη, αρ. 23, Αθήνα)

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ:

Καλλιόπη Μακρίδου, Kαθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Η ειδική διαδικασία των εργατικών διαφορών στον πρώτο και δεύτερο βαθμό μετά τις τροποποιήσεις του ν. 4335/2015

Δημήτρης  Ζερδελής, Kαθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Επίκαιρα ζητήματα ουσιαστικού και δικονομικού εργατικού δικαίου

Χαρούλα Απαλαγάκη, Kαθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Οι πρόσφατες ρυθμίσεις του ν. 4335/2015 ως προς την ικανοποίηση των εργατικών απαιτήσεων στην (ατομική) αναγκαστική εκτέλεση (άρθρα 975 και 977 ΚΠολΔ), με ρητή αναφορά στο σύνολο των νομοθετικών ρυθμίσεων και νομολογιακών εξελίξεων