ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ με θέμα: «ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (ν. 4611/2019)»

Η ΕΔΕΚΑ

Σε συνεργασία με το  Ερευνητικό Κέντρο Εργατικού Δικαίου Νομικής Σχολής Αθηνών

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ: «ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (ν. 4611/2019)»

την Τετάρτη 12 Ιουνίου 2019 και ώρα 17:00 στην αίθουσα ΧΑΡΗ ΚΑΡΑΤΖΑ της Νομικής Βιβλιοθήκης (Μαυρομιχάλη 23) με τους ακόλουθους εισηγητές:

  • «Από το ν. 3198/55 στο ν. 4611/19: Το πλαίσιο της μεταρρύθμισης του δικαίου της καταγγελίας. Η έννοια του βασίμου λόγου. Ερωτήματα  ως προς την εφαρμογή του νέου νομοθετικού καθεστώτος»

Κώστας Παπαδημητρίου,  Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Γεώργιος Λεβέντης, Ομ. Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

  • «Η ευθύνη του εργαζομένου σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση του άρθρου 652 ΑΚ»

Δημήτρης Ζερδελής Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου  Θεσσαλονίκης

  • «Οι νέες ασφαλιστικές ρυθμίσεις του ν. 4611/2019»

Δημήτρης Μπούρλος, Δικηγόρος

Είσοδος ελεύθερη