Επιστημονική Εκδήλωση: «ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (Ν. 4635/2019)»

Tην Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 18:00 μ.μ., η ΕΔΕΚΑ σε συνεργασία με το Ερευνητικό Κέντρο Εργατικού Δικαίου της Νομικής Σχολής Αθηνών διοργανώνει Επιστημονική Εκδήλωση με θέμα: «ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (Ν. 4635/2019)»
Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Οικονομίδου, στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, με τους ακόλουθους εισηγητές:

  • «Το νέο δίκαιο των συλλογικών συμβάσεων εργασίας: πεδίο εφαρμογής- συρροή-επέκταση» 

 Γεώργιος Λεβέντης, Ομ. Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

  • «Ο θεσμός της διαιτησίας υπό το νέο νόμο 4635/2019»  

Κώστας Παπαδημητρίου,  Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

  • «Συνδικαλιστικό δίκαιο: Μητρώο συνδικαλιστικών οργανώσεων- Ηλεκτρονική ψηφοφορία» 

Κώστας Ρίζος, ΔΝ Δικηγόρος

  • Οι νέες ρυθμίσεις του ατομικού εργατικού δικαίου: Μερική απασχόληση-Βλαπτική μεταβολή (καθυστέρηση αποδοχών) - Αδήλωτη εργασία

 Ιωάννης  Σκανδάλης, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών