Η Εταιρεία Δικαίου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφαλίσεως (ΕΔΕΚΑ) και το Ερευνητικό Κέντρο Εργατικού Δικαίου της Νομικής Σχολής Αθηνών σας προσκαλούν το Σάββατο, 04.04 και ώρα 19.00-21.00, σε διαδικτυακή ημερίδα με θέμα: «Οι έκτακτες ρυθμίσεις εργατικού και κοινωνικοασφαλιστικού δικαίου λόγω κορονοϊού». Οι εισηγητές της ημερίδας θα είναι οι ακόλουθοι:

Κώστας Παπαδημητρίου, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, «Αναστολή συμβάσεων εργασίας σε επιχειρήσεις των οποίων έχει ανασταλεί η επιχειρηματική τους δραστηριότητα με εντολή δημόσιας αρχής και πληττόμενες από τον κορονοϊό επιχειρήσεις - Χορήγηση επιδόματος στους εργαζομένους»,

Άγγελος Στεργίου, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ, «Ζητήματα κοινωνικής ασφάλισης κατά την περίοδο του κορονοϊού»,

Γεώργιος Λεβέντης, Ομ. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, «Λειτουργία επιχειρήσεων με προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας και δυνατότητα μεταφοράς εργαζόμενων εντός του ομίλου επιχειρήσεων»,

Ιωάννης Σκανδάλης, Επ. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, «Περιορισμοί στο εργοδοτικό δικαίωμα καταγγελίας συμβάσεων εργασίας και επίδομα εργαζομένων»

Δημήτριος Λαδάς, Επ. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, «Τηλεργασία και άδεια ειδικού σκοπού εργαζομένων»,

Κώστας Ρίζος, Δ.Ν. Δικηγόρος, «Μέτρα κοινωνικής πολιτικής για εργαζομένους και ελεύθερους επαγγελματίες (ενοίκιο, παράταση καταβολής εισφορών και λοιπών υποχρεώσεων)»

Η Εταιρεία Νομικών Βορείου Ελλάδος (Ε.Νο.Β.Ε.) σε συνεργασία με την Εταιρεία Δικαίου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Δ.Ε.Κ.Α.) οργανώνουν επετειακή επιστημονική εκδήλωση με την ευκαιρία συμπλήρωσης 100 ετών από την ίδρυση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (Δ.Ο.Ε.).

Η εκδήλωση, το πρόγραμμα της οποίας επισυνάπτεται, θα διεξαχθεί την Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2019 στις 6 μ.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων του 3ου ορόφου (αριθ. 319) του κτηρίου της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης