ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ & ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΕΔΕΚΑ

Αγαπητά μέλη της ΕΔΕΚΑ,

Ακολουθεί η από 16 Ιουνίου 2023 απόφαση του ΔΣ της ΕΔΕΚΑ, με θέμα: Πρόσκληση προς τα μέλη – Απολογιστική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με τα άρθρα 7, 8, 14, 15, 16 και 17 του Καταστατικού, καλούνται τα μέλη της Ε.Δ.Ε.Κ.Α. στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μελών, η οποία θα γίνει την 22α Ιουνίου 2023 και σε περίπτωση μη απαρτίας την Τρίτη 4 Ιουλίου 2023 στα γραφεία της Εταιρείας και ώρα 18.00. Η ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης είναι η ακόλουθη:

α) Πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το έτος 2022/3.

β) Απολογισμός και Ισολογισμός του 2022/23 και προϋπολογισμός για το 2023/24.

γ) Έκθεση Επιτροπής Ελέγχου για το 2022/2023.

δ) Έγκριση πεπραγμένων, απολογισμού-ισολογισμού, προϋπολογισμού και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη.

ε) Προγραμματισμός της δράσης για το 2023/24 και προτάσεις μελών.

στ) Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια των αρχαιρεσιών.

ζ) Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη επτά (7) τακτικών και πέντε (5) αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ως και τριών (3) τακτικών και δύο (2) αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Ελέγχου.

Σας υπενθυμίζουμε ότι: α) κατά το άρθρο 8 τα μέλη δικαιούνται να ψηφίζουν για την ανάδειξη της διοίκησης μετά πάροδο ενός χρόνου από την εγγραφή τους, β) κατά το άρθρο 17 του Καταστατικού επιτρέπεται σε μέλος που κωλύεται να προσέλθει στη συνεδρίαση να εξουσιοδοτήσει εγγράφως άλλο μέλος να παραστεί στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίσει για λογαριασμό του. Κάθε παριστάμενο στη Γενική Συνέλευση μέλος μπορεί να αντιπροσωπεύει μόνο ένα μέλος που απουσιάζει.

Παρακαλούμε για την υποβολή των υποψηφιοτήτων στο e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. και This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. μέχρι και την 21η Ιουνίου 2023. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν τα ταμειακώς ενήμερα μέλη της ΕΔΕΚΑ.

Παρακαλείσθε, επομένως, να προσπαθήσετε να παραστείτε στη Γενική Συνέλευση και να τακτοποιήσετε εγκαίρως τις οικονομικές υποχρεώσεις σας, ενώ, σε περίπτωση κωλύματος, να μην παραλείψετε να αντιπροσωπευθείτε από άλλο μέρος. Μπορείτε να τακτοποιείτε τις συνδρομές σας στον τηρούμενο στην Εθνική Τράπεζα Λογαριασμό της ΕΔΕΚΑ, υπ’ αριθμ. GR0601100800000008000670086 με ταυτόχρονη ενημέρωση στα παραπάνω mail και στο mail του Ταμία, κ. Κ. Ρίζου, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..