ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΔΕΚΑ

ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΔΕΚΑ

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Δικαίου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΔΕΚΑ), που αναδείχθηκε με αρχαιρεσίες από την Τακτική Γενική Συνέλευση στις 4 Ιουλίου 2023, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος: Δημήτρης Ζερδελής
Αντιπρόεδρος: Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου
Γενική Γραμματέας: Ντέτα Πετρόγλου
Ταμίας: Κωνσταντίνος Ρίζος
Έφορος: Κωστής Μπακόπουλος
Μέλος: Αγγελική Καίσαρη
Μέλος: Γιώργος Θεοδόσης

Χτίζοντας πάνω στο έργο των προηγούμενων Διοικητικών Συμβουλίων, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΔΕΚΑ επιδιώκει:

- την πιο ενεργή συμμετοχή των δικηγόρων στις συναντήσεις, τις εκδηλώσεις και τα συνέδρια της Εταιρείας. Η Εταιρεία ιδρύθηκε και ανέκαθεν λειτούργησε ως ένα επιστημονικό βήμα για τη σύνδεση και συμπόρευση θεωρίας και πράξης.

- τον εμπλουτισμό της θεματικής της Εταιρείας με σύγχρονα ζητήματα εργατικού δικαίου, δικαίου κοινωνικής ασφάλισης και εν γένει κοινωνικής προστασίας.

- επιστημονικές συνέργειες με άλλους φορείς σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.

Στο πλαίσιο αυτό καλούνται όλα τα μέλη και οι φίλοι/ες της ΕΔΕΚΑ να συνεισφέρουν τις ιδέες και προτάσεις τους.

Αθήνα, 6.7.2023

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΔΕΚΑ


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                               

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΕΡΔΕΛΗΣ

 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΤΕΤΑ ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ