Η πρόσφατη νομολογία του Δ.Ε.Κ. για το χρόνο εργασίας των αυτοαπασχολουμένων οδηγών

15 Δεκεμβρίου 2004

Τιμόθεος Σιγάλας, Δικηγόρος: «Η πρόσφατη νομολογία του Δ.Ε.Κ. για το χρόνο εργασίας των αυτοαπασχολουμένων οδηγών».