Το κοινωνικό δικαίωμα στην εργασία

25 Μαΐου 2005

Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου, Επίκ. Καθηγητής Παν/μίου Αθηνών: «Το κοινωνικό δικαίωμα στην εργασία».