Επισκόπηση των διατάξεων του Ν. 3385/2005 για την προώθηση της απασχόλησης

5 Οκτωβρίου 2005

Γεώργιος Λεβέντης, Καθηγητής Νομικού Τμήματος Παν/μίου Αθηνών: «Επισκόπηση των διατάξεων του Ν. 3385/2005 για την προώθηση της απασχόλησης».