Η πρόσφατη νομολογία του Δ.Ε.Κ. όσον αφορά την υπαγωγή των «συμφωνημένων» απολύσεων στις ομαδικές απολύσεις

2 Νοεμβρίου 2005

Τιμόθεος Σιγάλας, Δικηγόρος: «Η πρόσφατη νομολογία του Δ.Ε.Κ. όσον αφορά την υπαγωγή των «συμφωνημένων» απολύσεων στις ομαδικές απολύσεις»