Η υπαγωγή της διαιτησίας στο ιδιωτικό δίκαιο

29 Μαρτίου 2006

Αθανάσιος Καρδαράς, Καθηγητής Νομικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών: «Η υπαγωγή της διαιτησίας στο ιδιωτικό δίκαιο».