Θεσμικές και επιχειρησιακές προοπτικές ανάπτυξης του θεσμού της επαγγελματικής ασφάλισης στην Ελλάδα

3 Μαΐου 2006

Γαβριήλ Αμίτσης, Δ.Ν. Δικηγόρος: «Θεσμικές και επιχειρησιακές προοπτικές ανάπτυξης του θεσμού της επαγγελματικής ασφάλισης στην Ελλάδα».