Ευγενία Τσουμάνη, Γενική Γραμματέας Ισότητας, Ματίνα Γιαννακούρου, Δ.Ν. Δικηγόρος

29 Νοεμβρίου 2006

Ευγενία Τσουμάνη, Γενική Γραμματέας Ισότητας, Ματίνα Γιαννακούρου, Δ.Ν. Δικηγόρος: «Ο νόμος 3488/2006 για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης μεταξύ ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση στην απασχόληση, στη σχέση εργασίας και στο επάγγελμα».