Η καταγγελία της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο

10 Οκτωβρίου 2007

Γεώργιος Λεβέντης, Καθηγητής Νομικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών: «Η καταγγελία της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο»