Η μεταφορά του κοινοτικού δικαίου κατά των διακρίσεων στο γερμανικό αστικό και εργατικό δίκαιο

24 Οκτωβρίου 2007

Reinhard Singer, Καθηγητής Πανεπιστημίου Humboldt Βερολίνου: «Η μεταφορά του κοινοτικού δικαίου κατά των διακρίσεων στο γερμανικό αστικό και εργατικό δίκαιο»