Ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων εργαζομένων

17 Φεβρουαρίου 2010

Βικτωρία Δούκα, Αν. Καθηγήτρια Νομικής Σχολής Α.Π.Θ.: «Ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων εργαζομένων».