Η εφαρμογή της ευρωπαϊκής στρατηγικής κοινωνικής ένταξης στην Ελλάδα

28 Απριλίου 2010

Γαβριήλ Αμίτσης, Επίκ. Καθηγητής Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλειας Α.Τ.Ε.Ι. Αθήνας : «Η εφαρμογή της ευρωπαϊκής στρατηγικής κοινωνικής ένταξης στην Ελλάδα» (με αφορμή το 2010 ως Ευρωπαϊκό Έτος Καταπολέμησης της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού).