Η απαγόρευση των διακρίσεων στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη

16 Μαρτίου 2011

Νικόλαος Γαβαλάς, Δ.Ν. Δικηγόρος: «Η απαγόρευση των διακρίσεων στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη».