Η καταγγελία της σύμβασης εργασίας στην περίπτωση της εκ περιτροπής απασχόλησης

30 Μαρτίου 2011

Μαρία Κουφοπούλου, Δικηγόρος, DEA Paris II: «Η καταγγελία της σύμβασης εργασίας στην περίπτωση της εκ περιτροπής απασχόλησης».