Οι πρόσφατες τροποποιήσεις του ΚΠολΔ, και δη σε σχέση με τη διαδικασία εργατικών διαφορών

12 Οκτωβρίου 2011

Αντώνιος Ταμπάκης, Δικηγόρος: «Οι πρόσφατες τροποποιήσεις του ΚΠολΔ, και δη σε σχέση με τη διαδικασία εργατικών διαφορών».