Οι νέες ρυθμίσεις του ν. 4052/2012 για τα ιδιωτικά γραφεία εργασίας και την προσωρινή απασχόληση

24 Οκτωβρίου 2012

Κώστας Παπαδημητρίου, Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών: «Οι νέες ρυθμίσεις του ν. 4052/2012 για τα ιδιωτικά γραφεία εργασίας και την προσωρινή απασχόληση»