Συμβατικές ρήτρες ως προς το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης εργασίας

20 Φεβρουαρίου 2013

Ιωάννης Κουκιάδης, Ομ. Καθηγητής στο Τμήμα Νομικής Α.Π.Θ.: «Συμβατικές ρήτρες ως προς το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης εργασίας»