Εξελίξεις για την ελεύθερη κυκλοφορία των αθλητών στην Ευρωπαϊκή Ένωση

27 Μαρτίου 2013

Δημήτριος Κοντιζάς, Στέλεχος της Ε.Ε.: «Εξελίξεις για την ελεύθερη κυκλοφορία των αθλητών στην Ευρωπαϊκή Ένωση»