Ζητήματα από τις πρόσφατες μεταβιβάσεις - συγχωνεύσεις - “σπάσιμο” Τραπεζών

30 Οκτωβρίου 2013

Νικόλαος Δήμας, Δικηγόρος: «Ζητήματα από τις πρόσφατες μεταβιβάσεις - συγχωνεύσεις - “σπάσιμο” Τραπεζών».