Από την κοινωνική ασφάλιση στην κοινωνική ανασφάλεια

13 Νοεμβρίου 2013

Αικατερίνη Ζαφείρη-Καμπίτση, Επίτιμη Γενική Διευθύντρια Ο.Α.Ε.Ε.-Τ.Α.Ε., τ. Πρόεδρος Τ.Α.Π.-Ο.Τ.Ε.: «Από την κοινωνική ασφάλιση στην κοινωνική ανασφάλεια».