Ο επαναπροσδιορισμός της προστασίας των δικαιωμάτων των εργαζομένων στον αιώνα της οικονομικής παγκοσμιοποίησης

23 Ιανουαρίου 2014

Ιωάννης Κουκιάδης, Ομ. Καθηγητής στο Τμήμα Νομικής Α.Π.Θ.: «Ο επαναπροσδιορισμός της προστασίας των δικαιωμάτων των εργαζομένων στον αιώνα της οικονομικής παγκοσμιοποίησης».