Θεσμικά ζητήματα της πιλοτικής εφαρμογής του συστήματος ελαχίστου εισοδήματος στην Ελλάδα

6 Νομεβρίου 2014

Γαβριήλ Αμίτσης, Αν. Καθηγητής Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλειας στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Αθηνών: «Θεσμικά ζητήματα της πιλοτικής εφαρμογής του συστήματος ελαχίστου εισοδήματος στην Ελλάδα».