Η οικονομική κρίση και το εργατικό δίκαιο στην Ευρώπη

20 Νοεμβρίου 2014

Ιωάννης Σκανδάλης, Δ.Ν., Δικηγόρος / Δημήτρης Παπαδημητρίου, DEA, Δικηγόρος: «Η οικονομική κρίση και το εργατικό δίκαιο στην Ευρώπη».