Εταιρική κοινωνική ευθύνη

11 Μαρτίου 2015

Ιωάννης Κουκιάδης, Ομότιμος καθηγητής ΑΠΘ, Εταιρική κοινωνική ευθύνη