"Απλούστευση", αναζήτηση "βέλτιστων πρακτικών" ή επί μέρους βελτιώσεις της εργατικής νομοθεσίας;

7 Οκτωβρίου 2015

Κ. Παπαδημητρίου, Καθηγητής, "Απλούστευση", αναζήτηση "βέλτιστων πρακτικών" ή επί μέρους βελτιώσεις της εργατικής νομοθεσίας; Σκέψεις και "αντισκέψεις" για τη δραστηριότητα του νομοθέτη το επόμενο χρονικό διάστημα, ώρα 19.00 στα γραφεία της εταιρείας