Ο εταίρος ως εργαζόμενος

21 Οκτωβρίου 2015

Γιώργος Θεοδόσης, Επικ.καθηγητής, «Ο εταίρος ως εργαζόμενος», Πέμπτη 22 Οκτωβρίου, ώρα 19.00 στα γραφεία της Εταιρείας