Η δικονομία των εργατικών διαφορών μετά τον Ν. 4335/15

3 Δεκεμβρίου 2015

Δημήτριος Βασιλείου, Δικηγόρος, Η δικονομία των εργατικών διαφορών μετά τον Ν. 4335/15 (Διαδικασία στα πρωτοβάθμια δικαστήρια – ένδικα μέσα – ασφαλιστικά μέτρα), ώρα 19.00’