Η προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων των παράτυπα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών (με αφορμή το άρθρο 58 ν. 4384/2016)

9 Μαρτίου 2017

Ελένη Διονυσοπούλου, Δικηγόρος, Δ.Μ.Σ. Εργατικού Δικαίου: «Η προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων των παράτυπα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών (με αφορμή το άρθρο 58 ν. 4384/2016)».