Η λειτουργία της σύμβασης εργασίας επαγγελματία αθλητή

2 Νοεμβρίου 2017

Κώστας Παπαδημητρίου, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, «Η λειτουργία της σύμβασης εργασίας επαγγελματία αθλητή».