Εξελίξεις στο δίκαιο της απεργίας

21 Δεκεμβρίου 2017

Γεώργιος Λεβέντης, Ομ. Καθηγητής ΕΚΠΑ, «Εξελίξεις στο δίκαιο της απεργίας».