Πρόσφατες νομοθετικές εξελίξεις στο Ενωσιακό Εργατικό Δίκαιο

Την Πέμπτη 16.1.2020, θα πραγματοποιηθεί εισήγηση του κ. Δημητρίου Βασιλείου, Δικηγόρου, με θέμα «Πρόσφατες νομοθετικές εξελίξεις στο Ενωσιακό Εργατικό Δίκαιο: Οι οδηγίες 2019/1152, 2019/1158 και 2019/1937 για διαφανείς και προβλέψιμους όρους εργασίας, για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής και για την προστασία εκείνων που αναφέρουν παραβιάσεις του δικαίου της Ένωσης », ώρα 19.00', στα γραφεία της Εταιρείας (Μαυρομιχάλη 9, 1ος όροφος).