9 Νομβρίου 2011

Iωάννης Κουκιάδης, Ομ. Καθ. Νομικής Σχολής Α.Π.Θ., Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου, Αν. Καθ. Νομικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών: «Συνδικαλιστικές διευκολύνσεις και παρακράτηση ασφαλιστικών εισφορών σε επίπεδο επιχείρησης».