10 Ιουνίου 2009

Ελένη Διονυσοπούλου, Δικηγόρος: «Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Εργαζομένων ως φορέας συλλογικής διαπραγμάτευσης σε κοινοτικής έκτασης ομίλους επιχειρήσεων: Το ζήτημα της νομιμοποίησης».