28 Απριλίου 2010

Γαβριήλ Αμίτσης, Επίκ. Καθηγητής Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλειας Α.Τ.Ε.Ι. Αθήνας : «Η εφαρμογή της ευρωπαϊκής στρατηγικής κοινωνικής ένταξης στην Ελλάδα» (με αφορμή το 2010 ως Ευρωπαϊκό Έτος Καταπολέμησης της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού).

17 Μαρτίου 2010

Ιωάννης Κουκιάδης, Ομ. Καθηγητής Νομικής Σχολής Α.Π.Θ.: «Η εθελοντική εργασία».

3 Μαρτίου 2010

Δημήτριος Βερβεσός, Δικηγόρος, Αντιπρόεδρος ΔΣΑ: «Οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου και οι συμβάσεις έργου υπό το φως της νομολογίας του ΔΕΚ και των ελληνικών δικαστηρίων. Πρόσφατες εξελίξεις».