7 Ιανουαρίου 2009

Ιωάννης Σκανδάλης, Υπ. Διδάκτωρ Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, Δικηγόρος: «Οι επιπτώσεις των αποφάσεων Viking, Laval του ΔΕΚ στις οικονομικές ελευθερίες και στα εργατικά συλλογικά δικαιώματα σε Ευρωπαϊκό επίπεδο».

26 Νοεμβρίου 2008

Χρήστος Μορφακίδης, Διδάκτωρ Κοινωνικής Διοίκησης Δ.Π.Θ., «Το συνταξιοδοτικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων υπό το πρίσμα της νομολογίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου».