Αγαπητά μέλη,

Σας υπενθυμίζουμε ότι την Πέμπτη 5.3.2020 θα πραγματοποιηθεί εισήγηση του κ. Ιωάννη Ληξουριώτη, Ομότιμου καθηγητή του Παντείου Πανεπιστημίου, με θέμα "Οι νέες διατάξεις περί διαιτησίας", ώρα 19.00 στα γραφεία της Εταιρίας (Μαυρομιχάλη 9, 1ος όροφος).

Αγαπητά μέλη,

Σας υπενθυμίζουμε ότι την Πέμπτη 27.2.2020 θα πραγματοποιηθεί εισήγηση του κ.Ιωάννη Σκανδάλη, Επίκουρου Καθηγητή Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, με θέμα "Μερική απασχόληση:Μια προσέγγιση των αλλαγών που επήλθαν με τον πρόσφατο νόμο 4635/19, ώρα 19.00 στα γραφεία της Εταιρείας (Μαυρομιχάλη 9, 1ος όροφος).

Την Πέμπτη 16.1.2020, θα πραγματοποιηθεί εισήγηση του κ. Δημητρίου Βασιλείου, Δικηγόρου, με θέμα «Πρόσφατες νομοθετικές εξελίξεις στο Ενωσιακό Εργατικό Δίκαιο: Οι οδηγίες 2019/1152, 2019/1158 και 2019/1937 για διαφανείς και προβλέψιμους όρους εργασίας, για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής και για την προστασία εκείνων που αναφέρουν παραβιάσεις του δικαίου της Ένωσης », ώρα 19.00', στα γραφεία της Εταιρείας (Μαυρομιχάλη 9, 1ος όροφος).