20 Φεβρουαρίου 2008

Γεώργιος Κρίππας, Δρ. Συνταγματικού Δικαίου, Καθηγητής Ελευθέρου Πανεπιστημίου: «Διάκριση μεταξύ συμβάσεων εργασίας, έργου και ανεξαρτήτων υπηρεσιών κατά τη νομολογία»

23 Ιανουαρίου 2008

Σοφία Αμοργιανού, Ειδικός Επιστήμονας στο Συνήγορο του Πολίτη: «Το ζήτημα της διεύρυνσης της ασφαλιστικής προστασίας κατά του κινδύνου της ανεργίας στις ευέλικτες μορφές απασχόλησης»