15 Οκτωβρίου 2008

Γεώργιος Λεβέντης, Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών: «Η αφαίρεση της ωφέλειας που απεκόμισε ο εργαζόμενος κατά τη διάρκεια της υπερημερίας του εργοδότη».