6 Ιουνίου 2007

Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου, Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη στον κύκλο κοινωνικής προστασίας: «Σκέψεις με αφορμή το πρακτικό επεξεργασίας 240/2006 του ΣτΕ σχετικά με το Π.Δ. περί υπαγωγής στο ΕΤΑΤ».