14 Μαρτίου 2019

Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου, Καθηγητής Εργατικού Δικαίου Νομικής Σχολής Αθηνών, «Αλγόριθμοι και Εργατικό Δίκαιο».