7 Δεκεμβρίου 2016

«ΣΥΖΗΤΩΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ». Ο καθηγητής Άγγελος Στεργίου συζητά με τον Δημήτριο Μπούρλο, δικηγόρο και εκδότη του περιοδικού «Νομοθεσία ΙΚΑ», για τα προβλήματα από την εφαρμογή της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης (ν. 4387/16). Στη συζήτηση παρεμβαίνουν οι δικηγόροι και πανεπιστημιακοί, Πέτρος Τσαντίλας και Χρήστος Μορφακίδης.

3 Νοεμβρίου 2016

Βασίλης Αρχιμανδρίτης, Δικηγόρος, Υποψήφιος Διδάκτωρ Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, ΜSc in business, ΜΔΕ Εργατικού Δικαίου, «Διάκριση γνήσιας σύμβασης έργου και υποκρυπτόμενης παράνομης προσωρινής απασχόλησης».