3 Νοεμβρίου 2016

Βασίλης Αρχιμανδρίτης, Δικηγόρος, Υποψήφιος Διδάκτωρ Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, ΜSc in business, ΜΔΕ Εργατικού Δικαίου, «Διάκριση γνήσιας σύμβασης έργου και υποκρυπτόμενης παράνομης προσωρινής απασχόλησης». 

20 Οκτωβρίου 2016

Ρίζος Κωνσταντίνος, Δικηγόρος, Δ.Ν. Εργατικού Δικαίου, «Η εργασία ορισμένου χρόνου στον ιδιωτικό τομέα: Προτάσεις για μια περαιτέρω νομοθετική διάπλασή της».

26 Μαΐου 2016

Ph. Langlois, Ομ. Καθηγητής Παν/μίουNanterre (Παρίσι),  «Η συλλογική διαπραγμάτευση στη Γαλλία σήμερα», αίθουσα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, ώρα19.00'. Η εισήγηση θα πραγματοποιηθεί στα αγγλικά.