7 Απριλίου 2016

Κ. Παπαδημητρίου, Καθηγητής Νομικής Αθηνών, Βασ. Τσιώλη, Προϊστάμενη Δ/νσης Όρων Εργασίας ΥΠΕΚΑ,  Δέσπ.  Πανταζίδου ,Υπάλληλος  της Δ/νσης Όρων Εργασίας ΥΠΕΚΑ, «Η νέα Οδηγία 2014/67/EE  για την απόσπαση εργαζομένων», ώρα 19.00' 

17 Δεκεμβρίου 2015

Βαρβάρα Πάλλη, Επίκουρη Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Lorraine, Η προδιαγεγραμμένη υποχώρηση των διατάξεων δημοσίου δικαίου προς όφελος των ενδοτικών στο γαλλικό εργατικό δίκαιο, ώρα 19.00’