ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 26/4/23

19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Δικαίου της Εργασίας και Κοινωνικής Ασφαλίσεως (ΕΔΕΚΑ) με τη συνεργασία της Ενωσης Δικονομολόγων του Δικηγορικού Συλλόγου Τρικάλων

Τρίκαλα, 24 Ιουνίου 2023

Το εργατικό δικονομικό δίκιαο

09.45       Εναρξη – Χαιρετισμοί

 

Πρωϊνή Συνεδρία

Πρώτη συζήτηση

Προεδρία

10.00 Κ. Παπαδημητρίου, Ομ. Καθηγητής ΕΚΠΑ  

Γενική Η παραδοσιακή νομολογία

10.20 Ε. Αποστολοπούλου, Δ.Ν Δικηγόρος

Η δικονομία των εργατικών διαφορών ως πρότυπο –ιδιαιτερότητες

10.40 M. Χασιρτζόγλου Αρεοπαγίτης

Το βάρος της απόδειξης στις εργατικές διαφορές    

11.00 Α. Λεβέντη, Δ.Ν. Παρέμβαση

11.10 Συζήτηση

11.40 Διάλειμμα

Δεύτερη συζήτηση

Προεδρία

12.10 Π. Κολοτούρος   Καθηγητής ΔΠΘ

Η νομιμοποίηση των συνδικαλιστικών οργανώσεων

12.30 Δ. Τσικρικάς Καθηγητής    ΕΚΠΑ

Η προσωρινή προστασία στο εργατικό δίκαιο  

12.50 Κ. Ρίζος, Δ.Ν., Δικηγόρος  

Η ικανοποίηση των εργατικών αξιώσεων      

13.10 Συζήτηση

14.00 Διακοπή

Απογευματινή Συνεδρία

Πρώτη συζήτηση

Προεδρία

17.00 Γ. Λεβέντης, Ομ. Καθηγητής ΕΚΠΑ  

Η δικονομία επίλυσης συλλογικών διαφορών (απεργία, διαιτησία, σ.σ.ε)    

17.20 Μ. Τσίπρα Δικηγόρος Παρέμβαση

17.30 Δ. Γούλας, Δ.Ν. Δικηγόρος

Η δημιουργία εργατικών δικαστηρίων

17.50 Συζήτηση

18.30 Διάλειμμα

Δεύτερη συζήτηση

Προεδρία

19.00 Ν. Κατηφόρης  Αν. Καθηγητής ΕΚΠΑ

Η εξωδικαστική επίλυση ατομικών διαφορών εργασίας

19.20 Δ. Βασιλείου, Δικηγόρος

Η δικονομία της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας

19.40 Συζήτηση

20.30 Λήξη

Δείπνο